ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, Днiпропетровська, 49094, мiсто Днiпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,буд.50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  №483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  056 716-33-64
Факс  056 716-10-49
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис  Емiтент не користується послугами iнших осiб.
 
Найменування  Приватна аудиторська фiрма "Серко"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20135311
Місцезнаходження  Волинська область, Луцький, 43005, мiсто Луцьк, вул.8-го Березня, буд.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  №0383
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0332 23-22-20
Факс  0332 23-22-20
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Емiтент не користується послугами iнших осiб.