ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  648.000  603.000   0.000  0.000  648.000   603.000
  - будівлі та споруди  577.000  552.000  0.000  0.000  577.000   552.000
  - машини та обладнання  22.000  13.000  0.000  0.000  22.000  13.000
  - транспортні засоби  8.000  5.000  0.000  0.000  8.000  5.000
  - інші  41.000  33.000  0.000  0.000  41.000  33.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  648.000  603.000  0.000  0.000  648.000  603.000
Опис:  Обмежень на використання майна емiтентом немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
700.000 721.000
376.000 376.000
376.000 376.000
Опис Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй i звiтний перiод розраховується згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський оьлiк i фiнансову звiтнiсть з Українi вiд 16.07.99р. №996-ХХУ.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу.