ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
В iститутi штатних працiвникiв - 39. Фонд оплати працi штатних працiвникiв в звiтному перiодi складає - 741,9 тис.грн. За сумiсництвом працювало - 2 особи, фонд оплати працi - 9,9 тис.грн. По трудовим угодам працювало - 5 осiб, фонд оплати працi - 110,9 тис.грн. В 2011 роцi 3 працiвника iнституту отримали другу вищу освiту за рахунок коштiв iнституту.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
В звiтному перiодi i перiодi, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались i не виплачувались iз-зi вiдсутностi чистого прибутку.