ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
голова правлiння Мiрач Павло Степанович № , виданий 29.10.2010 1 808 26.02000000000 % 1 808 0 0 0
заступник голови правлiння Юзвяк Роман Iванович № , виданий 29.10.2010 435 6.26000000000 % 435 0 0 0
член правлiння,головний бухгалтер Кулай Любов Матвiївна № , виданий 18.05.2006 112 1.61000000000 % 112 0 0 0
член правлiння Врона Iван Семенович № , виданий 29.10.2010 140 2.02000000000 % 140 0 0 0
член правлiння Хвисюк Анатолiй Костянтинович № , виданий 29.10.2010 43 0.62000000000 % 43 0 0 0
голова наглядової ради Ничипорук Юрiй Пигасiйович № , виданий 29.10.2010 220 3.17000000000 % 220 0 0 0
член наглядової ради Кравчук Ростислав Сергiйович № , виданий 15.09.1999 44 0.63000000000 % 44 0 0 0
член наглядової ради Гондя Свiтлана Григорiвна № , виданий 29.10.2010 100 1.44000000000 % 100 0 0 0
член наглядової ради Залiзнюк Микола Михайлович № , виданий 29.10.2010 250 3.60000000000 % 250 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Вигорiй Iрина Андрiївна № , виданий 05.08.2004 98 1.41000000000 % 98 0 0 0
Усього   3 250 46.78000000000 % 3 250 0 0 0
Опис