ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 16.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 43005
3.1.5. Область, район Волинська область, Луцький
3.1.6. Населений пункт мiсто Луцьк
3.1.7. Вулиця, будинок вул. 8-го Березня, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва серiя А01 №139790
3.2.2. Дата державної реєстрації 27.10.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Луцької мiської ради Волинської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 375817.32
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 375817.32

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
3.3.2. МФО банку 303547
3.3.3. Поточний рахунок 2600701861414
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку д/в
3.3.6. Поточний рахунок д/в

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї,надання послуг технiчного консультування в цих сферах
76.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
43.13 Розвiдувальне бурiння

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть,повязана iз створенням обєктiв архiтектуриСерiя АВ №55633110.11.2010Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного контролю у Волинськi14.10.2014
Опис:
Лiцензiя на господарську дiяльнiсть,повязану iз створенням обєктiв архiтектури буде продовжуватись.
Проведення робiт iз землеустроюСерiя АГ №58301128.12.2010Державний комiтет України iз земельних ресурсiвбезстрокова
Опис:
Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, повязану iз створенням обєктiв архiтектури буде продовжуватись. Лiцензiя на проведення робiт iз землеустрою не має строку дiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента