ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 16.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiрач Павло Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1944
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Волинський фiлiал iнституту "Волиньводпроект", директор
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юзвяк Роман Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", головний iнженер проектiв
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада член правлiння,головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулай Любов Матвiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Волинський фiлiал iнституту "Волиньводпроект", бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Врона Iван Семенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1947
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", начальник партiї
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвисюк Анатолiй Костянтинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", начальник партiї
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ничипорук Юрiй Пигасiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", головний iнженер проектiв
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Ростислав Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Облводгосп, начальник вiддiлу
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гондя Свiтлана Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", iнженер
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Залiзнюк Микола Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1943
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", головний iнженер проектiв
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вигорiй Iрина Андрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
голова правлiнняМiрач Павло Степановичд/н, д/н, д/н29.10.2010180826.021808000
заступник голови правлiнняЮзвяк Роман Iвановичд/н, д/н, д/н29.10.20104356.26435000
,головний бухгалтерКулай Любов Матвiївнад/н, д/н, д/н18.05.20061121.61112000
член правлiнняВрона Iван Семеновичд/н, д/н, д/н29.10.20101402.02140000
член правлiнняХвисюк Анатолiй Костянтиновичд/н, д/н, д/н29.10.2010430.6243000
голова наглядової радиНичипорук Юрiй Пигасiйовичд/н, д/н, д/н29.10.20102203.17220000
член наглядової радиКравчук Ростислав Сергiйовичд/н, д/н, д/н15.09.1999440.6344000
член наглядової радиГондя Свiтлана Григорiвнад/н, д/н, д/н29.10.20101001.44100000
член наглядової радиЗалiзнюк Микола Михайловичд/н, д/н, д/н29.10.20102503.6250000
голова ревiзiйної комiсiїВигорiй Iрина Андрiiвнад/н, д/н, д/н05.08.2004981.4198000
Усього 3250 46.78 3250 0 0 0