ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (штук) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7
108.09.20148312.11.201045/03/1/10Волинське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку1.1945
215.09.20141012.11.201045/03/1/10Волинське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку0.144

___________

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.