ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
20.04.201101.05.2011Пiзлова Валентина Олексiївна
Опис:
Пiзлова В.О. з 1998 року вела власний реєстр власникiв iменних цiнних паперiв закритого акцiонерного товариства iнститут "Волиньводпроект" i до проведення дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв i передачi реєстру Зберiгачу в 2010 роцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.