ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiрач Павло Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1944
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Волинський фiлiал iнституту "Волиньводпроект", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юзвяк Роман Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", головний iнженер проектiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член правлiння,головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулай Любов Матвiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Волинський фiлiал iнституту "Волиньводпроект", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiзлова Валентина Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроет", завiдувач техархiвом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвисюк Анатолiй Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", начальник партiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ничипорук Юрiй Пигасiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", головний iнженер проектiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiщук Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", головний спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гондя Свiтлана Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Залiзнюк Микола Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ iнститут "Волиньводпроет", головний iнженер проектiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вигорiй Iрина Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Iрина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шмиговська Валентина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2013, 3
9) опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
голова правлiнняМiрач Павло Степановичд/н, д/н, д/н180826.021808000
заступник голови правлiнняЮзвяк Роман Iвановичд/н, д/н, д/н4356.26435000
,головний бухгалтерКулай Любов Матвiївнад/н, д/н, д/н1121.61112000
член правлiнняПiзлова Валентина Олексiївнад/н, д/н, д/н1331.91133000
член правлiнняХвисюк Анатолiй Костянтиновичд/н, д/н, д/н430.6243000
голова наглядової радиНичипорук Юрiй Пигасiйовичд/н, д/н, д/н2203.17220000
член наглядової радиОлiщук Володимир Петровичд/н, д/н, д/н480.6948000
член наглядової радиГондя Свiтлана Григорiвнад/н, д/н, д/н1001.44100000
член наглядової радиЗалiзнюк Микола Михайловичд/н, д/н, д/н2503.6250000
голова ревiзiйної комiсiїВигорiй Iрина Андрiiвнад/н, д/н, д/н981.4198000
член ревiзiйної комiсiїМарчук Iрина Петрiвнад/н, д/н, д/н801.1580000
член ревiзiйної комiсiїШмиговська Валентина Петрiвнад/н, д/н, д/н160.2316000
Усього 3343 48.11 3343 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.