ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
20.04.201101.05.2011Пiзлова Валентина Олексiївна0332 23-10-47, admin@vvp.lutsk.ua
Опис:
Пiзлова В.О. з 1998 року вела власний реєстр власникiв iменних цiнних паперiв закритого акцiонерного товариства iнститут "Волиньводпроект" i до проведення дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв i передачi реєстру Зберiгачу в 2010 роцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.