ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
голова правлiнняМiрач Павло Степановичд/н, д/н, д/н190127.361901000
заступник голови правлiнняЮзвяк Роман Iвановичд/н, д/н, д/н4356.26435000
,головний бухгалтерКулай Любов Матвiївнад/н, д/н, д/н1121.61112000
член правлiнняПiзлова Валентина Олексiївнад/н, д/н, д/н1331.91133000
член правлiнняХвисюк Анатолiй Костянтиновичд/н, д/н, д/н430.6243000
голова наглядової радиНичипорук Юрiй Пигасiйовичд/н, д/н, д/н2203.17220000
член наглядової радиЗалiзнюк Микола Михайловичд/н, д/н, д/н2503.6250000
член наглядової радиБiгун Анатолiй Феодосiйовичд/н, д/н, д/н2002.88200000
голова ревiзiйної комiсiїМельник Вiктор Миколайовичд/н, д/н, д/н2553.67255000
член ревiзiйної комiсiїМарчук Iрина Петрiвнад/н, д/н, д/н801.1580000
член ревiзiйної комiсiїШмиговська Валентина Петрiвнад/н, д/н, д/н160.2316000
член ревiзiйної комiсiїРимарук Зоя Семенiвнад/н, д/н, д/н831.1983000
Усього 3728 53.65 3728 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.